Пользовательское соглашение

Правила продажу

Ці «Правила продажу Продукції в Інтернет-магазині Allsoft.ua» (далі — «Правила»), а також опис Продукції визначають порядок купівлі-продажу Продукції через Інтернет-магазин, і у відповідності з Цивільним Кодексом України є офіційною публічною офертою ТОВ Аллсофт Україна (Продавця), адресованою фізичним та юридичним особам (Покупцям), при спільному згадуванні також іменовані «Сторони», а окремо — «Сторона».

Терміни

Правила — документ, із яким Покупець зобов’язаний ознайомитись під час замовлення Продукції в Інтернет-магазині.

Покупець — фізична або юридична особа, яка має намір замовити або придбати в Інтернет-магазині чи така, що замовляє чи придбає в Інтернет-магазині чи таке, що використовує придбану в Інтернет-магазині Продукцію на умовах публічної оферти.

Продавець — товариство з обмеженою відповідальністю, якє здійснює реалізацію Продукції за допомогою Інтернет-магазину. Реалізацію Продукції Покупцям здійснює ТОВ Аллсофт Україна. Детальна інформація щодо Продавця міститься у розділі контакти сайту.

Продукція — програмна продукція, товари, інше майно, надані для продажу в Інтернет-магазині окремо чи разом. Перелік Продукції визначається Продавцем.

Програмна продукція — результат комп'ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної, навчальної комп'ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів, виключні права на розповсюдження якого, належать Правовласнику й охороняються авторським правом, а також будь-яка пов’язана з нею інформація та документація.

Інтернет-магазин — торговельна площадка Продавця, розміщена на цьому інтернет-сайті, що містить технічні можливості для здійснення перегляду Опису и замовлення Продукції Покупцем.

1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладення та виконання договору купівлі-продажу.

2. До відносин між Продавцем і Покупцем застосовуються положення Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про електронну комерцію», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833), Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (затверджено наказом Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 року № 104), Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями (затверджені наказом Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 р. № 103) та інших чинних в Україні нормативно-правових актів.

3. Продавець залишає за собою право вносити зміни в ці Правила без будь-якого попередження. Зміни набувають чинності з моменту їх опублікування на даному сайті.

4. Під час замовлення або шляхом придбання Продукції через Інтернет-магазин, Покупець погоджується з цими Правилами. Волевиявлення покупця здійснюється за допомогою внесення останнім відповідних даних у форму замовлення в інтернет-магазині і оплати самостійно оформленого замовлення на умовах договору.

5. Акцепт Покупцем публічної оферти, частиною якої є ці Правила, відбувається шляхом оплати Продукції відповідно до умов оформленого замовлення, що також вважається висловленням Покупцем наміру придбати Продукцію. З моменту акцепту покупцем оферти, договір на придбання оплаченої Продукції Покупцем вважається укладеним.

6. Моментом оплати Продукції вважається надходження у повному обсязі відповідної суми грошових коштів на рахунок Продавця, третіх осіб, уповноважених Продавцем на отримання платежів.

7. З метою придбання Продукції в Інтернет-Магазині Покупець оформлює замовлення. Оформлення замовлення здійснюється за допомогою відповідного інтерфейсу, що розміщується на сторінках Інтернет-магазину. При оформленні замовлення Покупець надає Продавцю таку інформацію:

Фізичні особи:

· П.І.Б. Покупця;

· контактний телефон;

· адреса електронної пошти Покупця;

· адреса доставки Продукції, якщо Продукції має бути доставлена;

· спосіб оплати (вибір одного з варіантів, запропонованих Продавцем);

Юридичні особи:

· повне найменування;

· П.І.Б. представника, уповноваженого на отримання Продукції;

· контактний телефон;

· адреса електронної пошти Покупця;

· ІНН;

· адреса доставки Продукції, якщо Продукції має бути доставлена;

· юридична адреса.

Покупець несе відповідальність за надання неактуальної, неповної чи неточної інформації, що мало наслідком неналежне виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем.

8. Оплата Продукції здійснюється за ціною, встановленою Описом відповідної Продукції на сторінках Інтернет-магазину, у спосіб та строк, узгоджені з Покупцем на момент оформлення замовлення.

9. При наявності такої домовленості, Продавець самостійно, або за допомогою третіх осіб, надає Покупцеві супутні послуги, перелік, вартість та умови надання яких узгоджуються Покупцем при оформленні замовлення. Оплата узгоджених послуг здійснюється одночасно з оплатою Продукції.

10. При наявності такої домовленості, замовлена Покупцем Продукція, або її частина, підлягає доставці Продавцем, або третьою особою, уповноваженою Продавцем, на умовах і в строк, зазначені Продавцем при оформленні замовлення.

Доставлена Продукція передається Покупцю або зазначеній ним особі за вказаною ним адресою, а за відсутності Покупця або вказаної ним особи - будь-якій особі, яка пред'явила квитанцію або інший документ, що підтверджує факт оплати Продукції.

11. У випадку неможливості реалізації Продукції, оплаченої Покупцем, Продавець зобов'язується повідомити Покупця шляхом направлення повідомлення на адресу електронної пошти, вказану Покупцем, або шляхом повідомлення за контактним телефоном. В цьому випадку подальші взаємовідносини сторін визначаються в індивідуальному порядку.

12. Продукція в частині, що підлягає доставці, за винятком прав на використання результатів інтелектуальної діяльності, вважається переданою Покупцю з моменту вручення її Покупцю або зазначеній ним особі. При оплаті зазначеної продукції в безготівковій формі (за винятком оплати з використанням банківських платіжних карт).

13. Продукція в частині, що не підлягає доставці, а також надані послуги, вважаються прийнятими Покупцем з моменту надання Покупцеві доступу до зазначеної Продукції, або надсилання Продукції Покупцю за допомогою електронного або поштового зв'язку, а також фактичного надання послуг.

14. Покупець має право відмовитися від придбання Продукції в будь-який час до її передачі Покупцю.

15. Продавець має право одночасно з програмною продукцією надати Покупцеві матеріальні носії, на яких містяться відповідні Програми, а також документацію, технічні засоби захисту та інше приладдя в пакувальній тарі, необхідні для ефективного використання програм.

16. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Продукції.

17. Продавець має право переуступати або іншим способом передавати свої права та обов'язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам за умови дотримання прав і інтересів Покупця.

18. Продавець зобов'язується забезпечувати конфіденційність персональних даних Покупця відповідно до законодавства України із захисту персональних даних. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Клієнта інформацію за винятком надання Продавцем інформації відповідно до вимог чинного законодавства, а також агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, для виконання зобов'язань перед Покупцем.

Інтернет-магазин використовує інформацію про покупця для забезпечення нормального функціонування інтернет-магазину (зокрема, але не виключно, для відправки повідомлень покупцеві про умови використання інтернет-магазину, про хід виконання замовлення, надання додаткових послуг, контролю якості тощо).

Продавець не несе відповідальності за розголошення відомостей, наданих Покупцем на сторінках Інтернет-магазину в загальнодоступній формі.

19. Відносини Продавця і Покупця регулюються правом України. Всі розбіжності вирішуються шляхом переговорів, у разі неможливості врегулювання розбіжностей шляхом переговорів протягом 30 календарних днів з моменту їх виникнення.

20. Права та обов’язки Сторін, викладені у чинній версії Правил, є істотними умовами відповідних договорів купівлі-продажу між Продавцем та Покупцями.

21. Чинна версія Правил розміщена на сайті Інтернет-магазину.